Certificacions per a la Producció Ecològica

La certificació de producte ecològic és necessària per a poder garantir que la fruita arriba al consumidor amb les màximes garanties. Per a això hi ha uns organismes que realitzen controls exhaustius als agricultors per mitjà d’auditories dels sistemes de cultiu. D’aquesta manera es garanteix que aquests productes compleixin amb la normativa de producció ecològica, oferint aliments de qualitat i lliures de residus químics. Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control i etiquetatge, és comú a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CE) 834/2007, del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. El logotip ecològic de la UE es el que acompanya a tots els productes certificats:

Logotip ecològic de la UE

A l'Hort de Villa Antonieta tenim el certificat corresponent expedit pel Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). El nostre codi d'operador ecològic és el CV3470PV.

Tots els productes venuts a través d'aquesta botiga on-line (www.villantonieta.com/botiga) estan certificats pel CAECV.

Per a veure el nostre Certificat Ecològic actualment vigent CLIQUEU AQUÍ.

 

PROCEDIMENTS PER A ACONSEGUIR LES CERTIFICACIONS DE PRODUCTES ECOLÒGICS

Sol·licitud de Certificació

S’ha d’enviar la sol·licitud i la documentació requerida a l’organisme corresponent, que variarà depenent de la Comunitat Autònoma on es conreïn els productes.

Visita del tècnic d’inspecció

Un inspector acudeix a la finca i/o instal·lacions objecte d’inspecció i comprova el procés de producció, avalua el sistema utilitzat per l’agricultor per a assegurar el compliment dels requisits, realitza una inspecció visual de totes les parts de la finca i realitza una presa de mostres. En finalitzar, reflecteix el resultat elaborant un informe d’inspecció, presa de mostres i no conformitats. Aquest informe és enviat a la Comissió de Certificació, òrgan col·legiat que decideix i emet una decisió sobre la certificació.

Les decisions poden ser:

  • Favorables: es concedeix el certificat
  • Desfavorables: es denega el certificat
  • Ajornament: per a sol·licitar nova documentació o realitzar visites addicionals

En cas de decisió favorable s’emet el corresponent Certificat per a poder vendre els productes amb l’etiqueta de Producció Ecològica.

Validesa del Certificat

Una vegada emès el certificat, aquest es renova cada any amb la visita anual de l’inspector corresponent.

A més de les visites periòdiques a les instal·lacions del productor, també es realitzen visites de mercat dirigides a comerços i punts de venda on es comercialitzen productes amb Certificat Ecològic.