Avís Legal

L'empresa HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. propietària del domini www.villantonieta.com l'informa que l'accés i ús del nostre comerç electrònic està subjecta a les presents condicions d'ús, recomanant-li que les llegeixi atentament per quant el fet d'accedir i usar aquestes pàgines implica la seva acceptació. L'usuari es compromet a utilitzar la Pàgina Web de conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions posades al seu coneixement.

Condicions d'ús del Lloc Web:

L'accés al Lloc Web per part dels Usuaris té carácter lliure i gratuit.

L'accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat de l'Usuari.

L'Usuari s'obliga a usar els serveis i continguts de forma diligent, correcta i lícita.

L'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre, de contacte o bé de contractació de serveis i a mantindre-la actualitzada. L'Usuari es compromet a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

Si com a conseqüència de l'accés als serveis, fos necessari que l'Usuari es registrés, l'Usuari obtindria un nom d'usuari i una contrasenya. En aquest supòsit, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir als serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que els hi siguin subministrades per HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que usi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata a HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. qualsevol fet que constitueixi un ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Propietat intel·lectual:

La totalitat dels continguts que s'incorporin al Lloc Web, o que estiguin disponibles a través del mateix, són titularitat de l'HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. o de tercers que han autoritzat l'explotació d'aquells dins de l'àmbit de la prestació dels serveis que es desenvolupen a través del Lloc Web.

En cap cas s'autoritza als Usuaris del Lloc Web la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació (inclosa l'adaptació, traducció o modificació) o qualsevol altra explotació de tot o part dels continguts, efectuada de totes maneres o per qualsevol mitjà o suport, excepte autorització prèvia per escrit d'HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. o d'aquells tercers titulars. Una actuació contrària a l'anteriorment indicat o qualsevol infracció d'aquests drets, podrà donar lloc a una reclamació extrajudicial o judicial (accions judicials -civils o penals-) segons correspongui.

Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)

L'empresa HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. en compliment del que disposa l'article 10 de la LSSICE l'informa que és persona jurídica i proveïda de CIF Nº: E-98505001, amb domicili a la Partida del Puig Gros, 71, 46740 Carcaixent (València).

L'empresa HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. és propietària del nom de domini www.villantonieta.com i de les pàgines d'Internet a què s'accedix a través de l'anomenat domini.

L'Empresa HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. que té com a objecte la venda a l'engròs i al detall de fruites i així mateix ofereix els anomenats productes a través d'esta Pàgina Web de comerç electrònic.

Posem en el seu coneixement, de conformitat amb el que establixen els articles 20, 21 i 22 de la Llei 34/2002 sobre Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que les dades que vosté ens faciliti les utilitzarem per a efectuar les anomenades comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis que puguin resultar del seu interés, per a la qual cosa entenem que presta el seu consentiment, comunicacions que realitzarà l'empresa HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B., directament, sense perjudici del dret que vosté té de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-se per escrit a HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. a través de la nostra adreça de correu electrònic info@villantonieta.com o bé per correu postal a l'adreça: Hort de Villa Antonieta, Apartat de Correus Nº 25, 46740 CARCAIXENT (València).