Política de Protecció de Dades Personals

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. informa els seus clients i als usuaris de la seva Pàgina Web que les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer de la seva responsabilitat, la finalitat del qual és la tramitació de les comandes i l’enviament d’ofertes comercials sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als clients i usuaris.

L’HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. La informació no serà en cap cas objecte de comercialització, ni objecte de cessió.

Els clients i usuaris de la seva Pàgina Web podran en tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l'HORT DE VILLA ANTONIETA, C.B. a través de la nostra adreça de correu electrònic info@villantonieta.com o bé per correu postal a l’adreça: Hort de Villa Antonieta, Apartat de Correus Nº. 25, 46740 CARCAIXENT (València).